ເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນແບບເລັ່ງຄວາມຖີ່ສູງ

ຂໍຂໍ້ມູນເພີ່ມ
ຄວາມຜິດພາດ:

ໄດ້ຮັບຂໍ້ອ້າງ