ໝໍ້ແປງຄວາມຮ້ອນແບບ induction

ຂໍຂໍ້ມູນເພີ່ມ
ຄວາມຜິດພາດ:

ໄດ້ຮັບຂໍ້ອ້າງ