ເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນ Induction ຄວາມຖີ່ປານກາງ

ຂໍຂໍ້ມູນເພີ່ມ
ຄວາມຜິດພາດ:

ໄດ້ຮັບຂໍ້ອ້າງ