ເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນ Induction ແບບພະກະພາ

ຂໍຂໍ້ມູນເພີ່ມ
ຄວາມຜິດພາດ:

ໄດ້ຮັບຂໍ້ອ້າງ